Algemene voorwaarden CONCEPT

Algemene voorwaarden voor Arditis Styling

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door Arditis Styling aan haar klanten worden aangeboden.

2. Prijs

Alle prijzen die worden gepubliceerd op de website van Arditis Styling zijn inclusief BTW en andere heffingen.

3. Betaling

Klanten kunnen de facturen van Arditis Styling betalen via bankoverschrijving of creditcard. Betalingen moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.

4. Annulering

Klanten kunnen hun bestellingen annuleren binnen 24 uur na ontvangst van de factuur.

5. Garantie

Alle producten die door Arditis Styling worden geleverd, worden geleverd met een garantie van 12 maanden.

6. Aansprakelijkheid

Arditis Styling is niet aansprakelijk voor enige schade die mogelijk is ontstaan ​​door het gebruik van de producten of door een gebrek aan kennis of bekwaamheid van de klant.

7. Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van alle materialen en producten die door Arditis Styling worden geleverd, blijft bij Arditis Styling.

8. Wijzigingen

Arditis Styling behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen wanneer dat noodzakelijk is.